การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า เมาส์ปากกาพาร์โบล

สินค้าทุกชิ้น จะมีเลข Serial Number ไว้สำหรับตรวจสอบสินค้า โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบเลข Serial Number ได้ที่หลังเครื่องหรือที่กล่องของสินค้า

สินค้าเมาส์ปากกา Parblo ทุกรุ่น รับประกันสินค้า 1 ปี โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1. ตัวสินค้าเมาส์ปากกา กระดานกราฟฟิก จะรับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า
  2. ตัวปากกา สำหรับเมาส์ปากกานั้น จะรับประกัน 3 เดือน (90 วัน) นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า
  3. ตัวสายเชื่อมต่อ สำหรับเมาส์ปากกานั้น จะรับประกัน 6 เดือน (180 วัน) นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า
  4. การรับประกันสินค้า จะรับประกันเฉพาะการใช้งานทั่วไป ไม่รวมการตกแตก หล่น กระแทก เสียหาย โดนน้ำ หรืออื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานทั่วไป
  5. การรับประกันสินค้า จะรับประกันเฉพาะตัวฮาร์ดแวร์ ไม่รวมปัญหาที่เกิดจากซอฟท์แวร์ที่ใช้งานต่างๆที่ไม่ถูกต้อง เช่น ซอฟท์แวร์ผิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น

หลักฐานการเคลมสินค้า

  • ลูกค้าสามารถติดต่อเคลมสินค้าได้ โดยจะต้องแจ้งเลข Serial Number หลังเครื่อง หรือหลักฐานการสั่งซื้อสินค้า เช่น อีเมลสั่งสินค้า, หน้าจอการสั่งสินค้าที่ระบุวันที่สั่งซื้อและชื่อร้านค้าชัดเจน
  • ทั้งนี้ ทาง Parblo Thailand จะรับประกันสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายของ Parblo Thailand ในประเทศไทยเท่านั้น โดยจะตรวจสอบจากเลข Serial Number เป็นหลัก

ช่องทางการติดต่อเคลมสินค้า

  1. Line ID : @Parblo
  2. Email : [email protected]
  3. Facebook Page : https://www.facebook.com/ParbloThailand/